polityka prywatności serwisu marxam project

Polityka prywatności

1. Kim jesteśmy i jak nas znaleźć

Administratorem Twoich danych osobowych zbieranych za pośrednictwem serwisu www.marxam-project.com (dalej: „Serwis”) jest Marcin Bauer prowadzący działalność gospodarczą pod firmą: „Marcin Bauer Marxam Project” (adres: ul. Aleksandry 3/117, 30-837 Kraków, Polska), identyfikujący się numerami REGON: 120310325 oraz NIP: 9441665124 (dalej: „Administrator”).

We wszelkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych możesz skontaktować się z Administratorem przez e-mail: marketing@marxam-project.pl

2. Jak i dlaczego przetwarzamy Twoje dane osobowe

UŻYTKOWNICY SERWISU

Możemy przetwarzać dane każdego użytkownika Serwisu charakteryzujące sposób korzystania przez niego z naszego Serwisu (są to tak zwane dane eksploatacyjne, w większości anonimowe). Przetwarzanie to obejmuje automatyczny odczyt unikalnego oznaczenia identyfikującego zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystasz, a także datę i czas serwera, informacje o parametrach technicznych oprogramowania i urządzenia, z którego korzystasz (np. czy przeglądając naszą stronę korzystasz z laptopa czy z telefonu), jak również miejsce, z którego łączysz się z naszym serwerem. Informacje te mogą być przez nas wykorzystane do celów marketingowych, badania rynku oraz do poprawy działania Serwisu. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi z Serwisu. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Serwisem.

Podstawą prawną przetwarzania danych eksploatacyjnych jest art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy F95/46/WE (dalej: „RODO”), (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest umożliwienie diagnostyki błędów w Serwisie i poprawa jego jakości.

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z ADMINISTRATOREM

Kontaktując się z nami (np. za pomocą e-maila, telefonu, formularzy kontaktowych lub innych danych kontaktowych wskazanych w Serwisie), możesz przekazywać nam swoje dane osobowe, w tym informacje zawarte w treści prowadzonej korespondencji lub podawane w trakcie rozmowy telefonicznej.

Podstawą prawną przetwarzania danych, które przekazujesz nam kontaktując się z nami jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez prawnie administratora lub przez stronę trzecią”). Tym uzasadnionym interesem jest chęć udzielania odpowiedzi na zadawane pytania, w tym dotyczące oferty Administratora i prowadzonej przez Administratora działalności.

KONTRAHENCI ADMINISTRATORA (KLIENCI, PODWYKONAWCY, DOSTAWCY)

Jeśli jesteś naszym klientem, podwykonawcą lub dostawą przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu wykonania łączących nas z Tobą umów i w celu realizacji ciążących na nas obowiązków podatkowych oraz wymogów rachunkowości.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest więc art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy”) oraz art. 6. ust. 1 lit. c) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze”).

Ponadto, podstawą prawną przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych może być art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie sobie przez nas możliwości udowodnienia, w razie sporu, treści łączącej nas umowy oraz tego, że wykonaliśmy ją należycie.

PRACOWNICY I PRZEDSTAWICIELE KONTRAHENTÓW ADMINISTRATORA

Jeśli jesteś pracownikiem lub przedstawicielem naszego klienta, podwykonawcy lub dostawcy, przetwarzamy Twoje dane osobowe, gdyż inaczej nie moglibyśmy wykonać umowy łączącej nas z podmiotem, który wskazał Ciebie jako swojego przedstawiciela lub pracownika.

Takie przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1. lit. f) RODO). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest chęć wykonania przez nas umowy z podmiotem, który wskazał Ciebie jako swojego pracownika lub przedstawiciela. W dobrej wierze zakładamy, że podmiot ten przed podaniem nam Twoich danych uzgodnił to z Tobą, lub też, że reprezentacja tego podmiotu należy do Twoich obowiązków. Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzać jedynie dane osobowe nam potrzebne, najlepiej przesłane nam przez Ciebie bezpośrednio. Gdyby podmiot, który wskazał Ciebie jako swojego przedstawiciela lub pracownika przesłał nam więcej Twoich danych, niż uważasz za właściwe – poinformuj nas o tym niezwłocznie.

MARKETING USŁUG WŁASNYCH ADMINISTRATORA

Po uzyskaniu odrębnej zgody możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingowych, w tym do przesyłania Ci informacji o charakterze handlowym, promocyjnym, reklamowym lub marketingowym.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych w tych celach jest co do zasady art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”). Zgodę możesz w każdej chwili wycofać – bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W niektórych przypadkach podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego może być uzasadniony interes administratora (art. 6 ust 1 lit. f) RODO – tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora” w związku z motywem 47 RODO, który mówi, że: „Za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie można uznać przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego”). Zgodnie z motywem 47 RODO taki prawnie uzasadniony interes może istnieć w przypadkach, gdy zachodzi istotny i odpowiedni rodzaj powiązania między osobą, której dane dotyczą, a administratorem. Pamiętaj jednak, że zawsze masz prawo wnieść w dowolnym momencie i bezpłatnie sprzeciw, wobec tego przetwarzania, pierwotnego lub dalszego – w tym profilowania, o ile jest ono powiązane z marketingiem bezpośrednim. Po wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego – Administrator nie może już przetwarzać Twoich danych do takich celów.

OBSŁUGA ROSZCZEŃ

Treść prowadzonej z Tobą korespondencji może podlegać archiwizacji. Masz prawo do żądania przedstawienia historii korespondencji, jaką z nami prowadziłeś (jeżeli podlegała archiwizacji), jak również domagać się jej usunięcia, chyba że jej archiwizacja jest uzasadniona z uwagi na nasze nadrzędne interesy.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych po zakończeniu kontaktu z nami jest nasz usprawiedliwiony interes w postaci potrzeby zapewnienia sobie możliwości wykazania określonych faktów w przyszłości. Możemy więc przetwarzać Twoje dane osobowe w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”).

PLIKI COOKIES

Jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystujemy pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny.

Cookies pozwalają nam:

 • zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony,
 • poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony,
 • korzystać z narzędzi analitycznych,
 • korzystać z narzędzi marketingowych.

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

W sytuacji określonej w pkt. 1, 2 i 3 informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. „przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią”). Tym prawnie uzasadnionym interesem jest zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Serwisu, a także monitorowanie i analiza ruchu oraz prowadzenie statystyk odwiedzin w Serwisie.

W sytuacji określonej w pkt 4 (w przypadku przetwarzania Twoich danych osobowych do celów marketingowych, tj. dla celów reklamy, badania rynku oraz Twoich zachowań i preferencji z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości naszych usług) informacje zawarte w plikach cookies przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (tj. „osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów”).

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usług drogą elektroniczną.

Podczas Twojej pierwszej wizyty w Serwisie wyświetlana jest Ci informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności we wszystkich celach opisanych powyżej. Zgodę zawsze możesz wycofać (bez wpływu na legalność przetwarzania przed cofnięciem zgody) usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

Nasz Serwis, podobnie jak większość współczesnych stron internetowych, wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich.

Wykorzystujemy pliki cookies do śledzenia statystyk serwisu, takich jak liczba odwiedzających, rodzaj systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej wykorzystywanej do przeglądania Serwisu, czas spędzony w Serwisie, odwiedzone podstrony, itd. Korzystamy w tym zakresie z takich narzędzi jak Google Analytics.

Zbierane przez to narzędzie informacje są anonimowe i nie pozwalają na Twoją identyfikację (identyfikatory online, w tym identyfikatory plików cookie, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń, identyfikatory użytkowników). W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC z siedzibą w USA dotyczące usługi Google Analytics. Korzystanie z usług Google Analytics wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie naszej strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code). Kod ten bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące. Szczegółowe informacje o Google Analytics można znaleźć na stronie: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Możesz zapobiec przetwarzaniu Twoich danych osobowych za pomocą Google Analytics instalując dodatek do przeglądarki blokujący to narzędzie. Możesz pobrać go m.in. tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

W zakresie marketingu korzystamy z m.in. następujących narzędzi jak Google Ads. Zaimplementowaliśmy w kodzie naszego Serwisu narzędzie Google Ads, by kierować do Ciebie reklamy, gdy przeglądasz Internet przez jakiś czas po odwiedzeniu naszego Serwisu. Aby uzyskać informacje na temat sposobu przetwarzania przez Google danych pozyskanych za pomocą Google Ads, zapoznaj się z informacjami dostępnymi tutaj: https://policies.google.com/

Możesz zapobiec wykorzystaniu cookies reklamowych przez Google odwiedzając specjalną stronę z ustawieniami reklam Google, dostępną pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=pl&sig=ACi0TCjysCz_2c55-8aTgrGOfFb9p5z7cWGbBgTjMaiQzFAFgyWRfmgc8jnOUTVOmFbxEcXGw6V1VnUXJWrhBZzHzvk7ACCIvEp92RNqXJCqGHtJ2F6iAXM

Co istotne, nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Można temu zapobiec poprzez usuwanie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Zrezygnowanie z plików cookies dotyczy zazwyczaj wyłącznie konkretnej przeglądarki – oznacza to, że te same działania będą musiały zostać podjęte w przypadku każdej innej przeglądarki używanej przez Ciebie na tym samym lub innym urządzeniu.

Możesz skorzystać też z narzędzi pozwalających na zbiorowe zarządzanie ustawieniami plików cookies oraz wtyczek do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies. Przeglądarki internetowe oferują także możliwość korzystania z tzw. „trybu incognito”, który umożliwia odwiedzanie stron internetowych bez zapisywania w historii przeglądarki informacji o odwiedzonych witrynach i pobranych plikach. Pliki cookies utworzone w trybie incognito co do zasady usuwane są w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Pamiętaj jednak, że wyłączenie plików cookies może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies.

3. Jakie dane osobowe przetwarzamy

Możemy przetwarzać następujące kategorie informacji na Twój temat:

1. dane dotyczące osób kontaktujących się z Administratorem:

  • imię i nazwisko,
  • numer telefonu,
  • adres e-mail,
  • inne dane, które mogą zostać zawarte przez nadawcę w treści wiadomości oraz w załączonych do niej dokumentach lub przekazane w trakcie rozmowy telefonicznej.

2. dane eksploatacyjne dotyczące wszystkich użytkowników Serwisu:

  • adres IP urządzenia,
  • data i czas serwera,
  • lokalizacja urządzenia końcowego z którego użytkownik łączy się z Serwisem,
  • parametry techniczne urządzenia i oprogramowania wykorzystywanego przez użytkownika,
  • dane o przeglądanych w Serwisu treściach (sposób przechodzenia pomiędzy podstronami Serwisu, czas przeglądania, częstotliwość odwiedzin),
  • dane o źródle, z którego użytkownik trafił do Serwisu,
  • położenie geograficzne (kraj),
  • preferowany język (język interfejsu urządzenia),
  • działania myszki (ruchy, lokalizacje, kliknięcia) i kliknięcia klawiszy,
  • kod URL odnośnika i jego domena,
  • rozdzielczość ekranu urządzenia,
  • identyfikatory online, adresy protokołów internetowych i identyfikatory urządzeń.

3. dane dotyczące klientów Administratora:

  • imię i nazwisko,
  • firma przedsiębiorcy,
  • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
  • adres prowadzenia działalności gospodarczej,
  • numer telefonu,
  • adres poczty elektronicznej,
  • adres dostawy lub świadczenia usług,
  • dane zamieszczone w zawieranych umowach,
  • dane rozliczeniowe i szczegóły płatności,
  • historia transakcji,
  • historia korespondencji,
  • w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  • w przypadku wystawienia faktury VAT – dane klienta konieczne do wystawienia faktury.

4. dane dotyczące dostawców lub podwykonawców Administratora:

  • imię i nazwisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu,
  • adres prowadzonej działalności gospodarczej,
  • nazwa firmy,
  • dane identyfikacyjne przedsiębiorcy,
  • adres dostawy lub świadczenia usług,
  • dane zamieszczone w zawieranych umowach,
  • dane rozliczeniowe i szczegóły płatności,
  • historia transakcji,
  • historia korespondencji,
  • w przypadku wystawienia rachunku – dane konieczne do wystawienia rachunku,
  • w przypadku wystawienia faktury VAT – dane konieczne do wystawienia faktury.

5. dane dotyczące pracowników i przedstawicieli klientów, dostawców i podwykonawców Administratora:

  • imię i nazwisko,
  • stanowisko,
  • adres poczty elektronicznej,
  • numer telefonu.

4. Komu możemy ujawniać Twoje dane

W naszej działalności korzystamy ze wsparcia wyspecjalizowanych zewnętrznych podmiotów, które mogą lub muszą mieć dostęp do niektórych Twoich danych – są to m.in. podmioty świadczące usługi z zakresu obsługi informatycznej, księgowej, prawnej, hostingu, dostawcy systemu mailingowego, dostawcy narzędzi analitycznych, marketingowych i innych rozwiązań informatycznych, a także nasi zaufani partnerzy i współpracownicy.

Dane wszystkich użytkowników Serwisu i osób kontaktujących się z nami przetwarzane są w systemie informatycznym, znajdującym się w części w tzw. publicznej chmurze obliczeniowej dostarczanej przez podmioty trzecie.

Dane użytkowników Serwisu mogą być ponadto ujawniane podmiotom zewnętrznym dostarczającym nam usługi związane z plikami cookies lub innymi technologiami śledzącymi. Anonimowe dane użytkowników Serwisu (w odniesieniu do usług Google Analytics oraz Google Ads) zawarte w plikach cookies mogą być ujawniane firmom Google LLC lub Google Ireland Limited dostarczającym nam usług Google Analytics oraz Google Ads na zasadach określonych tutaj: 
https://privacy.google.com/businesses/processorterms/ oraz tutaj: https://privacy.google.com/businesses/controllerterms/.
Serwery tych firm zlokalizowane są w różnych częściach świata, co oznacza, że dane te mogą być transferowane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Lokalizację serwerów Google LLC możesz sprawdzić tutaj: https://www.google.com/about/datacenters/inside/locations/?hl=pl. Jeżeli jesteś zainteresowany szczegółami związanymi z wykorzystywaniem przez Google danych z witryn i aplikacji, które korzystają z usług Google, zachęcamy do zapoznania się z tymi informacjami: https://policies.google.com/technologies/partner-sites

Do informacji związanych z Twoim korzystaniem z Serwisu mogę mieć dostęp także odbiorcy uprawnieni z mocy prawa do ich otrzymania (np. organy administracji państwowej w przypadku zgłoszenia takiego żądania).

Niektóre z opisanych wyżej operacji mogą wiązać się z przesyłaniem Twoich danych osobowych do tzw. krajów trzecich (poza Europejski Obszar Gospodarczy), gdzie nie ma zastosowania RODO. W takich przypadkach dzieje się to jednak zawsze w oparciu o instrumenty prawne przewidziane w RODO, gwarantujące adekwatną ochronę Twoich praw i wolności.

W przypadku transferu danych osobowych do państwa trzeciego w rozumieniu RODO, kiedy Komisja Europejska nie wydała decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych dla tych krajów (zgodnie z art. 45 RODO), podejmujemy odpowiednie środki zaradcze w celu zapewnienia stosownego poziomu ochrony danych w przypadku ich przesyłania. Należą do nich m.in. standardowe klauzule umowne Unii Europejskiej lub wiążące wewnętrzne przepisy w zakresie ochrony danych. W przypadkach, gdy nie jest to możliwe, transfer danych opieramy na wyjątkach opisanych w artykule 49 RODO, w szczególności na wyraźnej zgodzie lub konieczności transferu danych w celu spełnienia warunków umowy lub realizacji działań poprzedzających umowę. Podstawą prawną w przypadku przekazywania danych do krajów trzecich jest więc – o ile nie podano inaczej – zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO w związku z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO. Jednocześnie informujemy, że w przypadku przesłania danych do państwa trzeciego, co do którego nie wydano decyzji w sprawie odpowiedniej ochrony danych osobowych bądź odpowiednich gwarancji, istnieje możliwość i ryzyko, że organy w danym państwie trzecim (przykładowo służby wywiadowcze) uzyskają dostęp do przesłanych danych w celu ich gromadzenia i analizowania oraz że nie będzie można zagwarantować możliwości wyegzekwowania praw osób, których dane dotyczą.

5. Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe

Dane osobowe związane z odwiedzeniem przez Ciebie naszego Serwisu oraz udostępnione za pośrednictwem wybranych przez Ciebie środków komunikacji będą przetwarzane przez czas korzystania przez Ciebie z Serwisu, a w uzasadnionych przypadkach również później przez okres niezbędny do przedawnienia roszczeń określony odpowiednimi przepisami.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych zawartych w plikach cookies trwa do czasu wyłączenia możliwości ich wykorzystywania. Możesz to zrobić usuwając pliki cookies oraz zmieniając ustawienia plików cookies w Twojej przeglądarce.

Dane niezbędne do zawarcia i wykonywania łączącej nas umowy (co dotyczy przede wszystkim kontrahentów Administratora) przetwarzać będziemy przez czas trwania umowy, a następnie po jej zakończeniu przez czas niezbędny do przedawnienia odpowiednich roszczeń lub czas niezbędny do prawidłowej realizacji zobowiązań prawnych Administratora (w zależności od tego, który z tych okresów będzie dłuższy). Jeśli współpracujemy z Tobą w sposób stały (np. na podstawie umowy ramowej), to oczywiście niektóre Twoje dane, niezbędne w tym celu, będziemy przetwarzać przez cały okres współpracy.

Przetwarzanie Twoich danych osobowych oparte o zgodę jako przesłankę legalizacyjną, trwa do czasu wycofania zgody.

6. Jak umożliwiamy Ci realizację Twoich praw

Dokładamy wszelkich starań, abyś był zadowolony ze współpracy z nami. Pamiętaj jednak, że przysługuje Ci wiele uprawnień, które pozwolą Ci wpłynąć na sposób w jaki przetwarzamy Twoje dane osobowe, a w niektórych wypadkach spowodować zaprzestanie takiego przetwarzania. Te prawa to:

 • prawo dostępu do danych osobowych (uregulowane w art. 15 RODO)

Artykuł 15

Prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą

 1. Osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz następujących informacji:
  • a) cele przetwarzania;
  • b) kategorie odnośnych danych osobowych;
  • c) informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach w państwach trzecich lub organizacjach międzynarodowych;
  • d) w miarę możliwości planowany okres przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu;
  • e) informacje o prawie do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczącego osoby, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania;
  • f) informacje o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • g) jeżeli dane osobowe nie zostały zebrane od osoby, której dane dotyczą – wszelkie dostępne informacje o ich źródle;
  • h) informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4, oraz – przynajmniej w tych przypadkach – istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, osoba, której dane dotyczą, ma prawo zostać poinformowana o odpowiednich zabezpieczeniach, o których mowa w art. 46, związanych z przekazaniem.
 3. Administrator dostarcza osobie, której dane dotyczą, kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za wszelkie kolejne kopie, o które zwróci się osoba, której dane dotyczą, administrator może pobrać opłatę w rozsądnej wysokości wynikającej z kosztów administracyjnych. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, zwraca się o kopię drogą elektroniczną i jeżeli nie zaznaczy inaczej, informacji udziela się powszechnie stosowaną drogą elektroniczną.
 4. Prawo do uzyskania kopii, o której mowa w ust. 3, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.
 •  
 • prawo do sprostowania danych (uregulowane w art. 16 RODO)

Artykuł 16

Prawo do sprostowania danych

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia.

 • prawo do usunięcia danych (uregulowane w art. 17 RODO)

Artykuł 17

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe, jeżeli zachodzi jedna z następujących okoliczności:
  • a) dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
  • b) osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a), i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania;
  • c) osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania i nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw na mocy art. 21 ust. 2 wobec przetwarzania;
  • d) dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;
  • e) dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega administrator;
  • f) dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego, o których mowa w art. 8 ust. 1.
 2. Jeżeli administrator upublicznił dane osobowe, a na mocy ust. 1 ma obowiązek usunąć te dane osobowe, to – biorąc pod uwagę dostępną technologię i koszt realizacji – podejmuje rozsądne działania, w tym środki techniczne, by poinformować administratorów przetwarzających te dane osobowe, że osoba, której dane dotyczą, żąda, by administratorzy ci usunęli wszelkie łącza do tych danych, kopie tych danych osobowych lub ich replikacje.
 3. Ust. 1 i 2 nie mają zastosowania, w zakresie w jakim przetwarzanie jest niezbędne:
  • a) do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji;
  • b) do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator, lub do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
  • c) z uwagi na względy interesu publicznego w dziedzinie zdrowia publicznego zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h) oraz i) i art. 9 ust. 3;
  • d) do celów archiwalnych w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych zgodnie z art. 89 ust. 1, o ile prawdopodobne jest, że prawo, o którym mowa w ust. 1, uniemożliwi lub poważnie utrudni realizację celów takiego przetwarzania; lub
  • e) do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (uregulowane w art. 18 RODO)

Artykuł 18

Prawo do ograniczenia przetwarzania

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania w następujących przypadkach:
  • a) osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;
  • b) przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;
  • c) administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
  • d) osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
 2. Jeżeli na mocy ust. 1 przetwarzanie zostało ograniczone, takie dane osobowe można przetwarzać, z wyjątkiem przechowywania, wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą, lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii lub państwa członkowskiego.
 3. Przed uchyleniem ograniczenia przetwarzania administrator informuje o tym osobę, której dane dotyczą, która żądała ograniczenia na mocy ust. 1.
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (uregulowane w art. 21 RODO)

Artykuł 21

Prawo do sprzeciwu

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych opartego na art. 6 ust. 1 lit. e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, wniesie sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie wolno już przetwarzać do takich celów.
 4. Najpóźniej przy okazji pierwszej komunikacji z osobą, której dane dotyczą, wyraźnie informuje się ją o prawie, o którym mowa w ust. 1 i 2, oraz przedstawia się je jasno i odrębnie od wszelkich innych informacji.
 5. W związku z korzystaniem z usług społeczeństwa informacyjnego i bez uszczerbku dla dyrektywy 2002/58/WE osoba, której dane dotyczą, może wykonać prawo do sprzeciwu za pośrednictwem zautomatyzowanych środków wykorzystujących specyfikacje techniczne.
 6. Jeżeli dane osobowe są przetwarzane do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych na mocy art. 89 ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym.
 • prawo do przenoszenia danych (uregulowane w art. 20 RODO)

Artykuł 20

Prawo do przenoszenia danych

 1. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe jej dotyczące, które dostarczyła administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi bez przeszkód ze strony administratora, któremu dostarczono te dane osobowe, jeżeli:
  • a) przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody w myśl art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) lub na podstawie umowy w myśl art. 6 ust. 1 lit. b); oraz
  • b) przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany.
 2. Wykonując prawo do przenoszenia danych na mocy ust. 1, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.
 3. Wykonanie prawa, o którym mowa w ust. 1 niniejszego artykułu, pozostaje bez uszczerbku dla art. 17. Prawo to nie ma zastosowania do przetwarzania, które jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.
 4. Prawo, o którym mowa w ust. 1, nie może niekorzystnie wpływać na prawa i wolności innych.

Aby skorzystać z któregokolwiek z opisanych powyżej praw, skontaktuj się z nami np. przez e-mail na adres, przez który my kontaktowaliśmy się z Tobą, albo na adres: marketing@marxam-project.pl

7. Skarga do organu nadzorczego

Zgodnie z art. 77 RODO przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim Twojego zwykłego pobytu, Twojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, jeżeli sądzisz, że przetwarzanie danych osobowych Ciebie dotyczących naruszyło lub narusza przepisy RODO.

W Polsce organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Szczegółowe informacje (w tym dane kontaktowe) możesz uzyskać na stronie internetowej prowadzonej pod adresem: https://uodo.gov.pl/

Jeżeli chcesz skontaktować się z innym organem nadzoru odpowiedzialnym za ochronę danych osobowych – odwiedź stronę internetową Europejskiej Rady Ochrony Danych dostępną pod adresem: https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_pl

8. Czy podanie danych jest konieczne do zawarcia umowy z nami

Twoje dane osobowe pozyskiwane w związku z korzystaniem z naszego Serwisu nie są zbierane w celu zawarcia z Tobą umowy w rozumieniu przyjętym w RODO.

Podanie wybranych przez Ciebie danych osobowych podczas kontaktu z nami za pośrednictwem wybranego przez Ciebie kanału komunikacji jest całkowicie dobrowolne, ale w większości sytuacji może być konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Nie musisz udostępniać nam informacji zawartych w plikach cookies. Możesz temu zapobiec poprzez usunięcie plików cookies oraz zmianę ustawień plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki. Pamiętaj jednak, że zmiana ustawień plików cookies w ten sposób, że zablokowana zostanie możliwość wykorzystania informacji w nich zawartych, może powodować trudności w korzystaniu z Serwisu i innych stron internetowych.

Natomiast, w przypadku, w którym jesteś naszym klientem, dostawcą lub podwykonawcą – zazwyczaj zbieramy Twoje dane osobowe w zakresie koniecznym do przygotowania, zawarcia, wykonywania lub rozliczenia umowy. Niepodanie danych osobowych w tym zakresie może niestety uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy bądź utrudnić prawidłowy przebieg naszej współpracy. Ponadto, cześć danych jest też niezbędna do realizacji przez nas obowiązków wynikających z przepisów prawa (np. przepisy podatkowe, przepisy o rachunkowości).

9. Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane użytkowników Serwisu oraz osób kontaktujących się z nami pozyskujemy wyłącznie do nich samych.

Pozostałe dane związane z korzystaniem z Serwisu, w tym anonimowe dane eksploatacyjne oraz dane osobowe związane z wykorzystaniem plików cookies pozyskujemy w sposób automatyczny – najczęściej nie są to jednak dane osobowe w rozumieniu przyjętym w RODO.

Dane osobowe naszych klientów, podwykonawców i dostawców pozyskujemy wyłącznie od nich samych. Natomiast, dane osobowe pracowników i przedstawicieli naszych klientów, podwykonawców i dostawców pozyskujemy od nich samych lub od podmiotu, który reprezentują.

10 - Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie

Nie podejmujemy decyzji wyłącznie w oparciu o zautomatyzowane przetwarzanie Twoich danych osobowych, w tym w postaci profilowania, w rozumieniu przyjętym w RODO.