Profesjonalne usługi montażu maszyn i urządzeń

polityka jakości marxam project

Polityka Jakości

Firma Marxam Project jest firmą działającą w branży projektowania i wykonywania elementów metalowych, linii produkcyjnych i zespołów maszyn.

 

Właściciel firmy zobowiązuje się do ciągłego doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością poprzez określenie i wypełnienie następujących celów:

Certyfikat dobrej jakości


1. Badanie potrzeb, oczekiwań i zadowolenia swoich klientów w zakresie projektowania i wytwarzania części maszyn, urządzeń i narzędzi specjalistycznych.

Certyfikat ISO


2. Stosowanie w bieżącej działalności gospodarczej zasad systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy ISO 9001:2015.

Oszczędność


3. Optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów energetycznych i materiałowych.

Certyfikat jakości


4. Stałe podnoszenie jakości produkowanych detali i zespołów poprzez monitorowanie procesów produkcyjnych, minimalizację reklamacji i terminową realizację zamówień.

Wydajność


5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników poprzez odpowiednio dobrany i nadzorowany proces szkoleń i doskonalenie wewnętrznej struktury organizacyjnej.

Dobra firma


6. Podnoszenie świadomości ekologicznej wśród pracowników i dostawców.

Szybkość usług


7. Korzystanie tylko ze sprawdzonych dostawców materiałów i podwykonawców usług spełniających wymagania jakościowe.

Sprawność


8. Zarząd firmy stwarza każdemu pracownikowi warunki i klimat dla zrozumienia swoich zadań i odpowiedzialności za jakość oferowanych usług.

Ustanowiona i zakomunikowana Polityka Jakości zobowiązuje wszystkich pracowników do świadomego realizowania założonych celów i zadań jakościowych, spełniania wymagań oraz ciągłego doskonalenia systemu zarządzania jakością.

Polityka Jakości jest integralną częścią polityki firmy i jest zakomunikowana pracownikom w organizacji oraz dostępna dla wszystkich zainteresowanych klientów.

Profesjonalne usługi spawania metodą TIG, MIG, MAG

System zarządzania jakości w Marxam Project to gwarancja satysfakcji klienta.